Misja i działania

Misja

 

Naszą misją jest budowanie międzykulturowych mostów łączących młodych ludzi z całego świata i zwiększanie dostępu dzieci i młodzieży do edukacji w ramach kształcenia obywatelskiego.

 

Wizja

 

Społeczność lokalna, krajowa i międzynarodowa kształtująca tolerancyjne postawy obywatelskie, poszerzająca wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, rozwijająca umiejętności językowe i medialne.

 

Cele

 

1. Podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi o współczesnym świecie.

2. Zwiększenie umiejętności funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie z poszanowaniem różnorodności.

3. Zwiększenie umiejętności świadomego, twórczego i etycznego wykorzystywania współczesnych mediów.

4. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju.

5. Podniesienie poziomu kompetencji językowych.

 

Działania

 

Nasze działania obejmują cztery obszary, które się wzajemnie uzupełniają.

 

1. Dostęp do edukacji to nie tylko warunek indywidualnego rozwoju poszczególnych jednostek, ale również społeczeństwa. W wielu państwach na świecie to jedno z podstawowych praw człowieka jest ograniczane przez niewystarczające warunki finansowe, technologiczne lub blokady kulturowe. The Global Experience wspiera dostęp do edukacji dzieci i młodzieży w różnych częściach świata poprzez:

  • organizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci z wiejskih szkół w Wietnamie
  • organizowanie warsztatów medialnych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjualnch w polskich szkołach
  • produkowanie materiałów edukacyjnych udostępnianych on-line
  • współorganizowanie międzynarodowych spotkań uczniów i nauczycieli

 

2. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

 

Wszystkie wyzwania współczesnego świata mogłyby być rozwiązane za pomocą właściwej komunikacji i współpracy. Z tego powodu, aby zapewnić lepszą przyszłość aranżujemy współpracę młodzieży z wielu krajów nad wspólnymi projektami edukacyjnymi. Ich wspólnymi tematami jest równość rasowa, społeczna i płciowa, tolerancja, ochrona środowiska, sprawiedliwość społeczna i pokój. Wspólna praca daje młodym ludziom poczucie wzajemnych zależności, zaczynają rozumieć, że ich działania mogą mieć skutki dla ludzi z innych części świata. Nasze cele w tym zakresie realizujemy przez akcje i wieloletnie działania takie jak np.:

 

  • wystawa One World One Future prezentowana m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach a przestawiająca najważniejsze projekty współczesnego świata. Wystawa został przygotowana przez studentów podczas dwóch naszych międzynarodowych seminariów w 2009 i 2010 roku.
  • magazyn internetowy International Reporters utworzony przez studentów z 20 krajów podczas naszego międzynarodowego seminarium w 2011 roku. Głównym założeniem pisma jest prezentowanie problemów lokalnych społeczności i globalnych zależności z perspektywy młodzieży.
  • międzykulturowe warsztaty w katowickich szkołach prowadzone przez wolontariuszy z całego świata poświęcone bieżącym problemom danego kraju (np. Egiptu, Zimbabwe, Malezji, Węgier) 
  • tu można też wspomnieć o UNESCO ale nie wiem czy tak a jeśli tak, to jak?

 

3. Dialog międzykulturowy